>

От месец март 2010 г. стартира новата 6.6 метрова БОПП линия подробности...
Презентация на фирмата може да разгледате тук


Начало

      Пластхим-Т АД е основният производител на гъвкави опаковки в България.
     Във времето Пластхим-Т АД се наложи на пазара като фирма, предлагаща отличното качество, техническа поддръжка, гъвкавост и кратко време за реакция при производство и експедиция.
     Нашата мисия е да станем една от водещите компании както в региона, така и в Европа. Да предложим на нашите клиенти по-голямо разнообразие от продукти и по-качествено обслужване. Да открием нови работни места, да подобрим условията на труд, да повишаваме квалификацията на нашите служители, да повишаваме рентабилността и запазим възходящ ръст на развитие. Същевременно осъзнаваме, че за нашият просперитет и стабилност главна роля има клиента. Затова той е поставен на главно място и стремежа ни е да удовлетворим всички негови изисквания и очаквания, както и да запазим дълготрайно сътрудничество.